Duymuyoruz

Duymuyoruz!

Sadece kulağımıza bazı vızıltılar geliyor ve biz hayatın kısır döngüsü içinde hiçbir şeyi duymuyoruz.

Belki de duymak istemiyoruz.

Acaba duysak da algılıyor muyuz?

Ya da içselleştiriyor muyuz?

Kulaklarımızın vazifesi sadece duymak mı?

Yoksa duyduğunu algılamak ve ruha indirgemek mi?

İki elimiz kulaklarımıza yapışık ve onu kahırla kapatıyor.

Duymuyoruz!

Aslında duymak istemiyoruz.

Duysak da algılamak ve hissetmek hiç istemiyoruz.

Vızıltılar dolaşıyor kulaklarımızın etrafında…

Kulaklarımız, meraklı…

İstekli…

Ama, ah o eller!

O eller yok mu?

Kapatıyor kulaklarımızı

Duymuyoruz!

Aslında Duymak İstemiyoruz!