Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı toplumun çıkarıdır.

Yanlış!

Halbuki eğitimin amacı kişinin kendi çıkarlarına hizmet etmelidir. Öncelikli eğitim kişinin kendisini bulması yolundaki öğretilere öncelik vermelidir. İnsanlığın özünde var olması gereken ahlak anlayışı, erdem, inanç felsefesi, hoşgörü ve saygı temeli verilmeden eğitim olmaz. Olursa da cahil filozof olur. Ateist profesör olur ve maddi çıkarları uğruna önüne geleni keser. Toplumun yozlaşması insanların değerlerini unutması ve kaybetmesiyle bire bir ilintilidir. Öz de değerler ve inanç sağlamsa pozitif bilimlerin öğretisi hem kişinin hem de toplumun yararına hizmet edecektir.