Fikirsiz


Alışkanlıkların ya da gelenekselci düşünce tarzının yarattığı konfor, tembelliğin en önemli göstergesidir.
Düşün-me yetisini yok etmek üzere kurgulanmış sistemin desteklediği bu empoze tarzı toplumsal gelişimin önündeki en büyük engeldir.
Bir nevi yoksunlaştırmadır.

Hayal kurmaktan yoksun kalmak, fikir üretmekten yoksun kalmaktır.

Hayalsiz ve fikirsiz toplumlar köledir.

Onlar toplum olma özelliğini bile yitirmiş robotlardır. Başka fikirlerin ve ideolojilerin esaretini yaşarlar.

Üstelik bunun farkında dahi olmadan.