Yoksulluk-Yoksunluk

Görece yoksulluk yani bilgi dışı yoksunluk nedir?
Söz gelimi amansız bir hastalığa kapılıyorsunuz ve bunun için dünyada üretilen sınırlı sayıda ilaç var. İşçi veya köylü sınıfının bu ilaca erişimi mümkün olmadığına göre bilgi dışı yoksunluk yaşarlar.

Güya evrensel ve eşitlik ilkesine bağlı olan dünya her zaman burjuvaziye uşaklık eder ve ettirir.

Bir köylü veya işçinin çocuğu olarak doğduysanız, zaten baştan belli bir kader yolu size çizilmiştir.

Ne yaparsınız yapın kapitalist düzenin alt tabaka kölesi-sinizdir.